Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Jouw nalatenschap

Misschien wil jij ook een verschil blijven maken wanneer je er niet meer bent. Dat kan, via jouw nalatenschap. Je kunt geld nalaten, maar evengoed een gebouw of een kunstwerk. Roerende en onroerende goederen komen immers ook in aanmerking. Het mooie is dat je zelf bepaalt waar jouw nalatenschap binnen het UZ Brussel naartoe gaat.

Dat kun je namelijk helder laten stipuleren in jouw testament. De ene kiest voor het kinderziekenhuis, de ander voor een specifiek onderzoeksprogramma en weer een derde voor een bepaalde medische discipline.

Nultarief

Het UZ Brussel moet sinds 1 juli 2021 geen erfbelasting meer betalen als u het ziekenhuis opneemt in uw testament. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Dankzij het nieuwe nultarief betaalt het UZ Brussel geen successierechten. Uw schenking komt dus volledig bij het UZ Brussel terecht!

In Vlaanderen komt het nultarief in de plaats van het duolegaat. Vanaf 1 juli 2021 geldt er geen fiscaal voordeel meer op het duolegaat. Indien u uw testament had opgemaakt inclusief een duolegaat, neem contact met ons op, wij bekijken dit graag met u.

Duo-legaat

Bij het duo-legaat laat je via jouw testament een som of bepaald goed na een één of meerdere personen (al dan niet wettelijke erfgenamen) en een andere som of eigendom aan een goed doel. Het is het goede doel dat naast de eigen erfbelasting of het eigen successierecht ook de erfbelasting of het successierecht van de andere legatarissen betaalt.

Die laatsten krijgen met andere woorden een netto-erfenis. In de praktijk betekent dit dat zij meer overhouden. Tegelijk heb je een positieve impact op de levens van de mensen of de zaak waarvoor het goede doel van jouw keuze zich inzet. Dit type testament is enkel mogelijk in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen is het duo-legaat sinds 1 juli 2021 afgeschaft, in deze regio geldt het nultarief.

Verwezenlijkingen dankzij giften in testamenten

De laatste jaren heeft het UZ Brussel prachtige projecten kunnen verwezenlijken dankzij giften in testamenten. Projecten die bovendien een grote impact hadden op het welzijn van de patiënten, groot en klein.

  • De renovatie van het kinderziekenhuis
  • Extra rookstopondersteuning en specialisatie voor patiënten met de longaandoening COPD
  • Bijdrage aan aankoop hartflowmachine: nodeloze risico’s vermijden bij hartpatiënten
  • Extra ondersteuning voor kinderen met een levensbedreigende ziekte via het Ridderfonds, dat speciaal voor kinderen werd opgericht.
  • Het uitbreiden van de genetische sequencing bij gepersonaliseerde kankerbehandelingen.

 

In de toekomst hopen we nog meer nieuwe projecten te realiseren.

Vraag gratis onze gids

logo-testament.beDankzij deze gids ontdek je alles over jouw testament.

In samenwerking met Testament.be heeft de UZ Brussel Foundation deze handleiding voor jouw nalatenschap opgesteld. Testament.be is een nationale campagne, met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties.

 

Met de steun van Testament.be

De UZ Brussel Foundation is lid van Testament.be. Hierdoor kunnen we, naast onze eigen expertise, beroep doen op de ervaring en kennis van de specialisten in het domein van nalatenschappen.

Neem contact op met Dominique

Onze adviseur Dominique Van der Donckt staat voor jou klaar met raad en daad. Je kunt bij haar een brochure aanvragen of meteen een afspraak vastleggen. Zij komt graag naar jou toe om je wegwijs te maken in deze materie.

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons