Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Ridderfonds

Het Ridderfonds werd opgericht om ernstig zieke kinderen en hun ouders financieel en psychologisch bij te staan. Want inderdaad: helaas krijgen ook kinderen soms een zwaar medisch verdict op hun bord. Wanneer zo’n diagnose valt, weegt dat emotioneel in de eerste plaats op het kind zelf, maar daarnaast ook op het hele gezin: mama, papa en broer of zus. Niet zelden komen daar voor de ouders ook financiële zorgen bij, bijvoorbeeld omdat er voor deze, of geen behandeling, of voor een bepaald type medicatie geen tussenkomst is van het RIZIV.

Twee fronten

Het Ridderfonds werkt op twee fronten. Het wil de emotionele en eventuele financiële zorgen van gezinnen die met een ernstig ziek kind geconfronteerd worden een stuk ondervangen. De middelen die het fonds verwerft via giften, schenkingen en legaten worden dan ook aangewend om enerzijds de kosten van psychosociale ondersteuning van zieke kinderen en hun naasten te dragen en anderzijds de ouders waar mogelijk een financieel zetje te geven.

Omdat we meer willen doen dan helpen op een moment dat een verdict al gevallen is, investeert het Ridderfonds ook een deel van haar middelen in belangrijk klinisch onderzoek. Dat is ons tweede front. Zo geven we extra zuurstof aan onderzoekers die naar duurzame oplossingen zoeken voor bepaalde aandoeningen.

Word zelf een ridder

Wie geeft aan het Ridderfonds weet dat hij heel concreet andere gezinnen helpt tijdens één van de moeilijkste en meest uitdagende periodes in hun leven. Wie het Ridderfonds steunt, reikt een hand uit naar zieke kinderen en de belangrijkste mensen aan hun zijde: ouders en broer(s) en/of zus(sen). Met uw gift laat u weer wat hoop gloren aan de horizon. Biedt u houvast. Strijdt u mee. Wordt u, kortom, zélf een beetje een ridder die ten strijde trekt voor wat juist en rechtvaardig is.

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons