Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11

Fonds op naam

Een Fonds op Naam geeft u als schenker de mogelijkheid om die discipline(s) te steunen die u bijzonder na aan het hart liggen. Het is een heel gerichte manier om binnen het UZ Brussel op een heel specifiek terrein een grote impact te hebben. Een Fonds op Naam kan starten bij leven – via een schenking – of onderdeel uitmaken van uw nalatenschap. Uiteraard kunt u ook gewoon bestaande Fondsen steunen en handelt de UZ Brussel Foundation alle administratieve verplichtingen af.

Wilsbeschikking

Om uw lichaam te schenken, moet u een geschreven wilsbeschikking opstellen, dateren en ondertekenen. Een voorbeeld-wilsbeschikking kunt u downloaden, net als een document voor uw persoonlijke gegevens.

Uw wilsbeschikking stuurt u samen met de ingevulde administratieve gegevens naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel
Tel: 02 477 43 17
Fax: 02 477 42 23
E-mail: arte@vub.be

U ontvangt vervolgens van ons enkele kaartjes waarop u de nodige gegevens terugvindt om onze dienst bij overlijden te verwittigen. Eén kaartje bewaart u bij uw identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven. Geef ook een kopie van uw wilsbeschikking en een kopie van de praktische richtlijnen aan een vertrouwenspersoon.

Bram Vermeersch

Nog twijfels of vragen? Neem zeker contact op met ons.

Documenten

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11

Volg ons