Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

STISA: Speelgoed voor zieke kinderen

Omdat kinderen de toekomst zijn van morgen en ieder kind recht heeft op plezier en speelgoed, zamelt STISA geld in om nieuw speelgoed te schenken aan de jonge patiëntjes van het UZ Brussel.

Waarom is speelgoed belangrijk?

Bij STISA zijn we rotsvast overtuigd van het belang van spel en speelgoed. Des te meer wanneer kinderen opgenomen zijn in het ziekenhuis.

Spel is niet alleen een bron van plezier, maar het speelt ook een belangrijke rol in de fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Al spelend leren kinderen essentiële vaardigheden zoals sociale interactie, probleemoplossend denken, taalontwikkeling en het begrijpen en uiten van emoties. Voor kinderen in het ziekenhuis kan spel een waardevolle afleiding zijn van medische procedures en stressvolle situaties. Speelgoed biedt niet alleen entertainment, maar het stimuleert ook de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Bovendien draagt spelen bij aan het behoud van een gevoel van normaliteit en kind-zijn, wat essentieel is voor het welzijn van kinderen, zeker in moeilijke tijden.

Het is dan ook van groot belang dat jonge patiëntjes toegang hebben tot geschikt speelgoed, zodat kinderen, ongeacht hun gezondheidssituatie, de mogelijkheid hebben om te spelen en zich te ontwikkelen.

Welke rol speelt STISA?

STISA werd in 2010 opgericht met een duidelijk doel: kinderen in ziekenhuizen de kans geven om te spelen! We zamelen geld in om nieuw speelgoed aan te kopen en schenken dit, met de hulp van enkele bekende gezichten, aan jonge patiëntjes in het ziekenhuis. Kelly Pfaff en Lorenzo Staelens, meter en peter van STISA, waren doorheen de jaren onmisbaar voor STISA. Dankzij hun inzet schreven we een succesverhaal. Ook nu zijn ze nog steeds enkele van de drijvende krachten achter de organisatie.

Tijdens onze activiteiten kwamen we in contact met het kinderziekenhuis van het UZ Brussel en De Appeltuin, de speel- en leerplek voor jonge patiëntjes in het UZ Brussel. Samen werden enkele leuke activiteiten uitgestippeld en het resultaat was ontzettend hartverwarmend. Het gelach van de spelende kinderen en al die blije gezichten maakten het tot een geweldige dag. De hulp die we kregen van de UZ Brussel Foundation en De Appeltuin werkte ook inspirerend. Het was het begin van een zeer mooie samenwerking!

Vandaag rekenen we nog steeds op de hulp van de UZ Brussel Foundation voor het inzamelen van fondsen. Het speelgoed dat we daarmee kunnen aankopen schenken we aan De Appeltuin en het UZ Brussel. Je zou ervan verschieten hoe snel speelgoed verslijt. En voor een ziekenhuis gelden natuurlijk strenge hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. En bij het kinderziekenhuis van het UZ Brussel zien we de impact van onze acties. De lachende gezichten, dat maakt het allemaal waard!

Waarom steun jij STISA?

Dankzij jouw giften kunnen we nieuw speelgoed kopen voor de jonge patiëntjes van De Appeltuin en het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. Je draagt bij aan het spelplezier, de ontwikkeling en de zorgeloosheid van talloze patiëntjes.

Steun STISA met een online gift via deze pagina of op rekeningnummer BE75 3630 9458 5851 met vermelding ‘STISA’.

TIP: Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijg je een fiscaal attest. Hiermee heb je recht op 45% belastingvermindering! Zo kost jouw gift van 40 euro in werkelijkheid maar 22 euro.

Het ontstaan van STISA

Het verhaal van STISA start in 2010 met Stan, een dappere baby van amper één jaar oud. Stan was nog zeer jong, maar helaas lag hij toch al vaak in het ziekenhuis met gezondheidsproblemen. Je kind in het ziekenhuis zien liggen, dat laat niemand koud. Ook niet de papa van Stan. Die gaat meteen op zoek naar manieren om het ziekenhuisverblijf van Stan aangenamer te maken. En niet alleen het verblijf van Stan, maar ook dat van alle andere kinderen mag erop vooruitgaan. Zo wordt STISA opgericht. Volgens STISA is speelgoed een belangrijke sleutel. Dertien jaar bezocht STISA heel wat kinderafdelingen in Vlaanderen en Brussel. Vandaag spitsen we ons toe op het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. En met Stan gaat het vandaag gelukkig goed, mede dankzij de acties van zijn papa.

Heb je nog vragen over STISA? Wil je steunen? Je kan steeds terecht bij ons voor meer uitleg!

De UZ Brussel Foundation werft fondsen voor o.a. STISA. STISA verwerkt zelf geen donateursgegevens.

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons