Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

De Appeltuin: Waar zieke kinderen weer kind kunnen zijn

De Appeltuin biedt jonge patiëntjes de normale structuur die een kind mist in een ziekenhuis. Via een aanbod van verschillende leer- en speelmogelijkheden geniet elk kind in het UZ Brussel van ontspanning en uitdaging. De kinderen vergeten hun ziekte en zijn even terug kind. Het warme aanbod van De Appeltuin is bovendien helemaal gratis voor patiëntjes en hun ouders!

De patiëntjes van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel krijgen dankzij De Appeltuin multidisciplinaire therapie die de leerachterstand beperkt en de revalidatie stimuleert. Kinderen kunnen hun ziekenhuiskamer verlaten en met lotgenootjes spelen. Wanneer patiëntjes hun ziekenhuiskamer niet mogen verlaten, zoeken de begeleiders hen op voor een aanbod op maat.

Hoe helpt De Appeltuin jonge patiëntjes?

In De Appeltuin staat het kind centraal. Via een warm zorgaanbod op maat van het kind zetten we in op vier belangrijke pijlers.

Ontwikkeling

De pedagogische activiteiten en het contact met lot- en leeftijdsgenootjes zorgt voor sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Samenwerken, communicatie en empathie zijn belangrijke vaardigheden die verder ontplooid worden door te spelen in De Appeltuin. Taal en creativiteit gaan erop vooruit door contact met andere kinderen. We stimuleren deze ontwikkeling bovendien via verschillende creatieve therapieën.

Ontspanning

Een kind moet kunnen spelen. Bewegen is gezond en actief spelen zorgt voor fysieke ontwikkeling en helpt bij de revalidatie. Bovendien werkt spelen stress verlagend en kan het voor afleiding zorgen van lichamelijke klachten. Dat is essentieel in een ziekenhuisomgeving die veel vraagt van een kind. Wie even helemaal tot rust wil komen, kan dat doen in de snoezelruimte.

 

Onderwijs

Groeien en leren gaan hand in hand. Via de schoolwerking van De Appeltuin zetten we hier sterk op in. Gehospitaliseerde patiëntjes krijgen schoolbegeleiding in de klas van De Appeltuin. Elke dag helpen toegewijde leerkrachten de kinderen. Zo voorkomen we schoolachterstand en kunnen de patiëntjes verder groeien en leren. Om onze patiëntjes onderwijsopvolging te bieden van de hoogste kwaliteit, werken we samen met ziekenhuisscholen Inkendaal, Cardijnschool en Bednet.

Opvoedingsondersteuning

Een ziekenhuisopname zorgt voor heel wat stress en veranderingen, zeker als de opname langdurig is. Hierdoor kunnen onverwachte gedragsveranderingen tot uiting komen. Sommige kinderen worden boos, anderen dan weer verdrietig. Voor ouders, broertjes of zusjes is het niet altijd makkelijk om met die nieuwe emoties om te gaan. Ook voor het patiëntje zelf is dit allesbehalve evident.

Daarom ondersteunen de pedagogische medewerkers het gezin bij deze gedragsveranderingen. We helpen bij het begrijpen en verwerken van de gevoelens en bereiden de gezinsleden voor op wat er nog kan volgen. Die ondersteuning vloeit voort uit de pedagogische observaties.

En we gaan nog een stukje verder, want ook op vlak van opvoeding reiken we de ouders concrete handvaten aan. We helpen hen bij het vormen van een positief rolmodel en bieden belangrijke structuur. Stuk voor stuk belangrijke handvaten die bijdragen aan de stabiliteit van het gezin en dus een betere genezing van de jonge patiëntjes.

Een dag in De Appeltuin

Het zorgaanbod is steeds afgestemd op de noden van het kind. Dit kan individueel of in groep gebeuren. De focus ligt op de vier belangrijke pijlers: ontwikkeling, ontspanning, onderwijs en opvoedingsondersteuning. Kinderen en hun leefwereld vormen het uitgangspunt van alle acties en activiteiten.

In De Appeltuin

Alle gehospitaliseerde kinderen kunnen overdag plezier en ontwikkeling vinden in de peutertuin, de speelzaal en de klas van De Appeltuin. Deze magische plek ligt centraal in het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. De enige voorwaarde is dat het medisch team akkoord gaat. Een team pedagogische medewerkers en leerkrachten staat klaar om hen een fantastische dag te bezorgen. Elke ochtend en middag gaat een pedagogisch medewerker langs de kamers om de kinderen persoonlijk uit te nodigen.

In het kinderziekenhuis

Het helende effect van onze werking stopt niet bij de muren van De Appeltuin. Als een kind niet naar De Appeltuin mag komen, dan komt een pedagogische medewerker of leerkracht langs op de kamer voor les en een spelletje. Zo genieten ook de meest kwetsbare patiëntjes van ontspanning, afleiding en uitdaging.

Waarom steun jij De Appeltuin?

Dankzij giften kunnen we blijven investeren in De Appeltuin. Wanneer kinderen zich ten volle uitleven, is speelgoed of didactisch materiaal vaak aan vervanging toe. We werken aan een nieuwe speeltuin en willen graag een veranda plaatsen. Zo kunnen de jonge patiëntjes in de zomer én in de winter genieten van de warme zonnestralen. De Sint en de Kerstman brengen ieder jaar een mooi cadeautje voor elk kindje in het ziekenhuis. Dat alles en nog veel meer is alleen mogelijk dankzij de steun van mensen zoals jij.

Steun De Appeltuin met een online gift via deze pagina of op rekeningnummer BE75 3630 9458 5851 met vermelding ‘De Appeltuin.

TIP: Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijg je een fiscaal attest. Hiermee heb je recht op 45% belastingvermindering! Zo kost jouw gift van 40 euro in werkelijkheid maar 22 euro.

 

De start van De Appeltuin

De Appeltuin opende zijn deuren in 2015. De jonge patiëntjes van het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis in het UZ Brussel, hadden eindelijk een plek waar ze terug kind konden zijn. Ondertussen hebben we al heel wat bereikt: er kwamen al meer dan 16.970 verschillende kinderen naar De Appeltuin. Elke dag komen er gemiddeld 16 kinderen naar De Appeltuin, en de ziekenhuisschool begeleidt elk jaar meer patiënten.

 

 

Heb je nog vragen over De Appeltuin? Wil je ons steunen? Je kan steeds terecht bij ons voor meer uitleg. We vertellen je vol passie over de heilzame effecten van De Appeltuin!

De UZ Brussel Foundation werft fondsen voor o.a. De Appeltuin. De zorgverleners van De Appeltuin verwerken zelf geen donateursgegevens.

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons